Mặt hàng

 Giá (đ/kg)

Đồng Nai

 

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

55.000

Gà ta làm sẵn (gà mái)

120.000

Lợn hơi

54.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta còn sống

120.000

Lợn hơi

50.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

272.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

90.000

Lợn hơi

48.000

Nguồn/Vinanet/TTGC