Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

75.000

Gà ta còn sống

115.000

Lợn hơi

54.000(+500)

Bạc Liêu

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

215.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

105.000

Lợn hơi

52.000

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

170.000(5.000)

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta sống

85.000

Lợn hơi

46.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000(-5.000)

Thịt lợn mông sấn

85.000(-5.000)

Thịt bò thăn loại 1

230.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

45.000(-3.000)

Nguồn/Vinanet/TTGC