Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

220.000

Gà CN làm sẵn

65.000(-5.000)

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

53.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

110.000

Lợn hơi

53.000

TPHCM

 

Lợn thịt loại ngon

62.000(+3.000)

Lợn thịt loại thường

58.000(+4.000)

Thịt lợn nạc

72.000(-3.000)

Thịt lợn mông

67.000(+5.000)

Sườn non

110.000

Thịt lợn cốt lết

70.000(+2.000)

Giò trước

67.000(-8.000)

Thịt dọi

85.000

Đùi gà nhập khẩu

43.000

Cánh gà nhập khẩu

68.000

Gà tam hoàng nguyên con

58.000

Gà công nghiệp nguyên con

45.000

Vịt nguyên con

53.000

Lợn trại

50.000

Lợn mỡ

47.000

An Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

200.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

48.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000(-5.000)

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000(-2.000)

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

48.000(-2.000)

Đồng Nai

 

Thịt lợn thăn

97.000

Thịt lợn mông sấn

87.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

55.000

Gà ta làm sẵn (gà mái)

140.000

Lợn hơi

49.000

Trà Vinh

 

Lợn hơi

48.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

78.000

Thịt ba rọi

80.000

Thịt nạc thăn

88.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

Nguồn: Vinanet