Mặt hàng
 Giá (đ/kg)
Hà Nội
 

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn nạc vai

90.000

Sườn lợn thăn

85.000

Thịt lợn ba chỉ

85.000

Gà ta sống

100.000

Gà ta làm sẵn

115.000

Gà công nghiệp làm sẵn

70.000

Ngan làm sẵn

80.000

Vịt làm sẵn

60.000

Thịt bò bắp

250.000

Thịt bò thăn

250.000

Diềm thăn bò

180.000
Bình Dương
 

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

75.000

Gà ta còn sống

115.000

Lợn hơi

54.000
Bạc Liêu
 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

215.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

105.000

Lợn hơi

52.000
Long An
 
Thịt lợn lạc
95.000(+5.000)

Thịt lợn mông sấn

90.000(+5.000)

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

55.000
Gà ta sống
70.000
Lợn hơi
52.000
Trà Vinh
 
Lợn hơi

54.000 (+1.000)

Lợn con < 15kg

60.000

Thịt lợn mông

87.000
Thịt ba rọi
87.000

Thịt nạc thăn

95.000(+5.000)
Thịt bò đùi
250.000

Gà ta còn sống

95.000
Vịt Tàu
50.000
 
Nguồn/Vinanet/TTGC