Mặt hàng

 

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

đ/kg

95.000(+10.000)

Thịt bò đùi

đ/kg

225.000(+10.000)

Gà ta làm sẵn

đ/kg

120.000

Gà công nghiệp làm sẵn

đ/kg

60.000

Vịt làm sẵn

đ/kg

65.000

Tiền Giang

 

 

Thịt lợn thăn nạc

đ/kg

85.000

Thịt lợn mông sấn

đ/kg

75.000

Thịt bò thăn

đ/kg

230.000

Gà công nghiệp làm sạch

đ/kg

60.000

Gà ta sống

đ/kg

90.000

Lợn hơi địa phương

đ/kg

53.000(+5.000)

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

đ/kg

58.000(+5.000)

Lợn con giống địa phương 10kg/con

đ/kg

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

đ/kg

107.000

An Giang

 

 

 Vịt hơi

kg

43.000 - 45.000

 Gà hơi (gà ta)

kg

90.000 - 95.000

 Vịt nguyên con làm sẵn

kg

60.000 - 65.000

 Gà ta nguyên con làm sẳn

kg

110.000 - 120.000

 Trứng gà ta

Chục

30.000 - 32.000

 Trứng gà công nghiệp

Chục

16.000 - 19.000

 Trứng vịt

Chục

18.000 - 20.000

Lợn hơi

kg

51.000 - 53.000

 Thịt lợn mông sấn

kg

85.000

 Thịt ba rọi

kg

85.000 - 90.000

 Thịt heo nạc

kg

85.000 - 90.000

 Thịt bò

kg

210.000 - 220.000

Nguồn/Vinanet/TTGC