Mặt Hàng

Giá (đ/kg)

Long An

 

Thịt lợn lạc

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn phile

220.000

Gà CN làm sẵn

53.000(-2.000)

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

53.000

Trà Vinh

 

Lợn hơi

53.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

87.000

Thịt ba rọi

87.000

Thịt nạc thăn

95.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

Bình Dương

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lợn mông sấn

90.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

78.000

Gà ta còn sống

110.000

Lợn hơi

53.000

Bạc Liêu

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

205.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

95.000

Lợn hơi

51.500

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

160.000

Gà CN làm sẵn

70.000

Gà ta sống

100.000

Lợn hơi

50.000

Cần Thơ

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

53.000

Gà ta sống

125.000

Lợn hơi

52.000

Nguồn: Vinanet/TTGC