Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

90.000(+5.000)

Thịt bò đùi

240.000(-10.000)

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

55.000

Vịt làm sẵn

65.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

230.000

Gà công nghiệp làm sạch

80.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

45.000(-5.000)

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

49.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

105.000

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

185.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta sống

105.000

Lợn hơi

54.000(+4.000)

Cần Thơ

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

53.000

Gà ta sống

125.000

Lợn hơi

50.000

Nguồn: Vinanet