Mặt Hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

160.000(-10.000)

Gà CN làm sẵn

70.000

Gà ta sống

95.000(+5.000)

Lợn hơi

46.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

230.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

45.000

Bạc Liêu

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

215.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

105.000

Lợn hơi

52.000

Bình Dương

 

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

75.000

Gà ta còn sống

115.000

Lợn hơi

54.000

Nguồn: Vinanet