Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

95.000

Thịt bò đùi

225.000

Gà ta làm sẵn

120.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

65.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

230.000

Gà công nghiệp làm sạch

60.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

53.500(+500)

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

58.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

107.000

Nguồn: Vinanet