Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

90.000(+5.000)

Thịt bò đùi

230.000

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

65.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

240.000(+10.000)

Gà công nghiệp làm sạch

80.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

45.000

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

48.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

105.000

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

185.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta sống

105.000

Lợn hơi

46.000

Bình Dương

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

78.000

Gà ta còn sống

105.000

Lợn hơi

49.000

Bạc Liêu

 

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

75.000(-5.000)

Thịt bò thăn

215.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

100.000(+5.000)

Lợn hơi

46.500

Đồng Nai

 

Thịt lợn thăn

97.000

Thịt lợn mông sấn

87.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

55.000

Gà ta làm sẵn (gà mái)

140.000

Lợn hơi

49.000

Trà Vinh

 

Lợn hơi

48.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

78.000

Thịt ba rọi

80.000

Thịt nạc thăn

88.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

An Giang

 

Gà trống ta hơi (đ/kg bán buôn)

90000

Trứng gà ta (đ/chục bán buôn)

30000

Trứng gà công nghiệp (đ/chục bán buôn)

18000

Vịt hơi (đ/kg bán buôn)

45000

Trứng vịt (đ/chục bán buôn)

23000

Lợn hơi

50000

Thịt lợn nạc thăn

90000

Thịt lợn ba chỉ

85000

Thịt lợn đùi

85000

Thịt bò thăn

210000

Thái Nguyên

 

Gà trống nguyên con làm sẵn

150000

Thịt lợn mông

85000

Thịt lợn ba chỉ

85000

Thịt bò thăn

240000

Hà Nội (bán buôn)

 

Lợn hơi siêu nạc

53000

Lợn hơi lai

46000

Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái)

43000

Gà trống ta hơi

96000

Gà mái ta hơi

95000

Gà Công nghiệp hơi

43000

Gà trống nguyên con làm sẵn

106000

Gà mái nguyên con làm sẵn

105000

Trứng gà ta (đ/quả)

3200

Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn

54000

Vịt hơi

42000

Vịt thịt

57000

Ngan hơi

53000

Ngan thịt

65000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

220.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

53.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

110.000

Lợn hơi

52000

Nguồn: Vinanet