Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

185.000

Gà CN làm sẵn

70.000

Gà ta sống

105.000

Lợn hơi

54.000

Cần Thơ

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

53.000

Gà ta sống

125.000

Lợn hơi

48.000

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

85.000

Thịt bò đùi

240.000

Gà ta làm sẵn

115.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

65.000

Long An

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

53.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

230.000

Gà công nghiệp làm sạch

80.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

45.000

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

49.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

105.000

Trà Vinh

 

Lợn hơi

48.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

78.000

Thịt ba rọi

80.000

Thịt nạc thăn

88.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

Nguồn: Vinanet