Gà trống nguyên con làm sẵn

115000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt lợn mông
90000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt lợn ba chỉ
85000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt bò thăn
225000 đ/kg (bán lẻ)