Gà Tam Hoàng làm sẵn
68000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt gà ta làm sẵn
115000 đ/kg (bán lẻ)

Ngan (Vịt xiêm) nguyên con làm sẵn

65000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt lợn nạc thăn
72000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt lợn ba chỉ
80000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt lợn đùi
68000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt bò đùi
225000 đ/kg (bán lẻ)
Thịt bò phi lê
235000 đ/kg (bán lẻ)