Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Trà Vinh

 

Lợn hơi

48.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

85(-5.000)

Thịt ba rọi

90.000

Thịt nạc thăn

95.000(+5.000)

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

95.000(+5.000)

Thịt lợn mông sấn

90.000(+5.000)

Thịt bò thăn

250.000(+10.000)

Gà công nghiệp làm sạch

 

Gà ta sống

130.000(+40.000)

Lợn hơi địa phương

45.000

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

49.000(+2.000)

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

100.000

Nguồn: Vinanet/TTGC