ĐVT: đ/kg
 
Mặt hàng
ĐVT
Giá bán buôn
Giá bán lẻ
- Vịt hơi
kg
40.000 - 42.000
 
- Gà hơi (gà ta)
kg
90.000
 
- Vịt nguyên con làm sẵn
kg
 
53.000 - 55.000
- Gà ta nguyên con làm sẳn
kg
 
100.000 - 110.000
- Trứng gà ta
Chục
 
32.000 - 33.000
- Trứng gà công nghiệp
Chục
17.000
20.000
- Trứng vịt
Chục
18.000 - 19.000
22.000 - 25.000
- Heo hơi
kg
48.000 - 49.000
 
- Thịt heo đùi
kg
 
78.000 - 80.000
- Thịt ba rọi
kg
 
70.000 - 75.000
- Thịt heo nạc
kg
 
80.000 - 83.000
- Thịt bò
kg
 
200.000 - 205.000