Mặt hàng

ĐVT

Giá bán buôn (đ/kg)

Giá bán lẻ (đ/kg)

 Vịt hơi

kg

43.000 - 44.000

 

 Gà hơi (gà ta)

kg

95.000 - 95.000

 

 Vịt nguyên con làm sẵn

kg

 

60.000 - 62.000

 Gà ta nguyên con làm sẳn

kg

 

115.000 - 125.000

 Trứng gà ta

Chục

 

32.000 - 34.000

 Trứng gà công nghiệp

Chục

17.000

18.000 - 20.000

 Trứng vịt

Chục

18.000

22.000 - 24.000

 Heo hơi

kg

50.000 - 53.000

 

 Thịt heo đùi

kg

 

85.000

 Thịt ba rọi

kg

 

80.000 - 83.000

 Thịt heo nạc

kg

 

85.000 - 90.000

 Thịt bò

kg

 

210.000 - 215.000

Nguồn: Sở NN An Giang