Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cà Mau

 

 

Thịt lợn lạc

đ/kg

85.000

Thịt lợn mông sấn

đ/kg

80.000

Thịt bò phile

đ/kg

155.000

Gà CN làm sẵn

đ/kg

75.000(+5.000)

Gà ta sống

đ/kg

100.000(+5.000)

Lợn hơi

đ/kg

48.000

Cần Thơ

 

 

Thịt lợn thăn

đ/kg

90.000

Thịt lợn mông sấn

đ/kg

75.000

Thịt bò thăn loại 1

đ/kg

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

đ/kg

55.000

Gà ta sống

đ/kg

120.000

Lợn hơi

đ/kg

51.000(+1.000)

Bình Dương

 

 

Thịt lợn thăn

đ/kg

100.000

Thịt lợn mông sấn

đ/kg

90.000

Thịt bò thăn loại 1

đ/kg

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

đ/kg

75.000

Gà ta còn sống

đ/kg

115.000

Lợn hơi

đ/kg

55.000

Bạc Liêu

 

 

Thịt lợn thăn

đ/kg

85.000

Thịt lợn mông sấn

đ/kg

80.000

Thịt bò thăn

đ/kg

205.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

đ/kg

95.000

Lợn hơi

đ/kg

50.500

An Giang

 

 

Vịt hơi

đ/kg

40.000 - 43.000

 Gà hơi (gà ta)

đ/kg

90.000 - 95.000

Vịt nguyên con làm sẵn

đ/kg

60.000 - 62.000

 Gà ta nguyên con làm sẳn

đ/kg

110.000 - 115.000

 Trứng gà ta

đ/chục

30.000 - 32.000

Trứng gà công nghiệp

đ/chục

20.000 - 22.000

 Trứng vịt

đ/chục

24.000 - 26.000

 Lợn hơi

đ/kg

 

 Thịt lợn mông sấn

đ/kg

85.000 - 88.000

 Thịt ba rọi

đ/kg

80.000 - 85.000

 Thịt lợn nạc

đ/kg

90.000

 Thịt bò

đ/kg

200.000 - 210.000

Nguồn: Vinanet/TTGC