Mặt hàng

ĐVT

Giá

An Giang

 

 

 Vịt hơi

kg

43.000 - 45.000

 Gà hơi (gà ta)

kg

90.000 - 95.000

 Vịt nguyên con làm sẵn

kg

55.000 - 60.000

 Gà ta nguyên con làm sẳn

kg

110.000 - 120.000

 Trứng gà ta

Chục

32.000 - 34.000

 Trứng gà công nghiệp

Chục

18.000 - 20.000

 Trứng vịt

Chục

20.000 - 22.000

Lợn hơi

kg

 

 Thịt lợn mông sấn

kg

85.000

 Thịt ba rọi

kg

80.000 - 83.000

 Thịt heo nạc

kg

85.000 - 90.000

 Thịt bò

kg

210.000 - 215.000

Cần Thơ

 

 

Thịt lợn thăn

kg

90.000(+5.000)

Thịt lợn mông sấn

kg

76.000(+5.000)

Thịt bò thăn loại 1

kg

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

kg

55.000

Gà ta sống

kg

120.000

Lợn hơi

kg

51.000(+2.000)

Trà Vinh

 

 

Lợn hơi

kg

54.000(+1.000)

Lợn con < 15kg

kg

60.000

Thịt lợn mông

kg

87.000

Thịt ba rọi

kg

87.000

Thịt nạc thăn

kg

95.000(+5.000)

Thịt bò đùi

kg

250.000

Gà ta còn sống

kg

95.000

Vịt Tàu

 

50.000

Nguồn/Vinanet/TTGC