Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lúa tươi mua tại ruộng

4.800 – 4.900

Lúa Chất lượng cao các loại (khô)

6.000 - 6.200

Lúa thường các loại (Khô)

5.800 – 5.900

Gạo thường

10.500

Gạo thơm Jasmine

13.500

Gạo thơm Sóc Trăng

12.400

Gạo Hương Lài

18.500

Gạo trắng thông dụng

11.400

Gạo Sóc thường

12.600

Gạo thơm Đài Loan

17.400

Gạo thơm sữa

14.400

Gạo Sóc Thái

14.800

Tấm thường

9.200

ấm thơm

10.700

Tấm thơm Jasmine

13.400

Nguồn: Vinanet/TTGC