Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cần Thơ     
Thức ăn cho cá basa, cá tra (EH Trung Quốc loại 18% đạm)
Kg
9.000
 
Thức ăn cho heo (hỗn hợp) – Cargill loại 18% đạm)
Kg
14.340