Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Tiền Giang
Thức ăn chăn nuôi CN
Bao
290.000
 Lâm Đồng
Ngô (thị trường Đơn Dương)
Kg
8.500
Cà Mau
Thức ăn gia súc, gia cầm Carill
Chai
11.800
Tây Ninh
Ngô hạt (bắp hạt trắng phơi khô đã tách bỏ cùi)
Kg
20.000
 
Khoai mì (30% chữ bột)
2.200
Nguồn: Vinanet,TTGC