Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Thức ăn cho gà thịt
Kg
16.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)