Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN
Kg
15.778
Bạc Liêu
Thức ăn nuôi tôm
Bao
746.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả