Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Thức ăn cho gà thịt
Kg
16.000
Đồng Tháp
Thức ăn cho cá Mekong
Kg
11.200
An Giang
Đậu tương (nành)
Kg
16.500
 
Ngô hạt
Kg
4.500
Nguồn: Vinanet,TTGC