Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Thức ăn gia súc, gia cầm Carill
Kg
11.800
Tây Ninh
Khoai mì (30% chữ bột)
Kg
2.400
 
Ngô hạt (bắp hạt trắng phowikhoo đã tách bỏ cùi)
Kg
16.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)