Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng
Ngô (thị trường Đơn Dương)
Kg
8.000
Tiền Giang
Thức ăn chăn nuôi CN
Bao
290.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)