Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Long An
Thức ăn cho gà con Cargill loại 5011
Kg
12.000
Bình Dương
Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN
Kg
15.778
Bạc Liêu
Thức ăn nuôi tôm
Bao
746.000
Nguồn: Vinanet,TTGC