Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An giang
Ngô hạt
Kg
4.500
 
Đậu tương (nành)
Kg
16.500
(Nguồn: Vinanet, TTGC)