Mặt hàng

Giá (đ)

Thái Nguyên

  Giá

Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (đ/bao 25kg)

12000

Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt (đ/bao 25kg)

13000

TPHCM

 

Thức ăn cho lợn nái mang thai (đ/bao 25kg)

298000

Thức ăn cho lợn nánuôi con (đ/bao 25kg)

298000

Thức ăn cho lợn con tập ăn (đ/bao 25kg)

298000

Thức ăn cho lợn thịt 15-30 kg (đ/bao 25kg)

298000

Thức ăn cho lợn thịt 30-60 kg (đ/bao 25kg)

298000

Nguồn: Vinanet/TTGC