Mặt hàng

  Giá

Thái Nguyên

 

Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (đ/bao 25kg)

13500 đ/kg

Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt

13500 đ/bao 25kg

Hồ Chí Minh

 

Thức ăn cho lợn nái mang thai

298000 đ/bao 25kg

Thức ăn cho lợn nái nuôi con

298000 đ/bao 25kg

Thức ăn cho lợn con tập ăn

298000 đ/bao 25kg

Thức ăn cho lợn thịt 15-30 kg

298000 đ/bao 25kg

Thức ăn cho lợn thịt 30-60 kg

298000 đ/bao 25kg

Nguồn: Vinanet/TTGC