Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng
Ngô (thị trường Đơn Dương)
Kg
9.000
Tiền Giang
Thức ăn chăn nuôi CN
Bao
290.000
Tây Ninh
Ngô hạt (bắp hạt trắng phơi khô đã tách bỏ cùi)
Kg
20.000
Đồng tháp
Thức ăn cho cá Mekong
Kg
11.200

Nguồn: VinanetThị trường giá cả