ĐVT: đ/kg
 
Thuốc trừ bệnh
ĐVT 
Giá
 Beam (gói 100g)
gói
89.000
 Fuan (480 ml)
chai
44.000
 Regent 800 WG
gói
9.500
 Tilt Super (250 ml)
chai
190.000
 Trozol 75 (gói 100g)
gói
29.000
 Nativo (6g)
gói
10.500
 Amista Top
chai
265.000
 Filia (250 ml)
chai
120.000
 Validacine 3L (500 ml) - Nhật
chai
25.000
 Validacine 5L (500ml) - TQ
chai
20.000
Thuốc trừ cỏ
 
 
 Dibuta 60 EC
chai
160.000
 Nominee (100 ml)
chai
120.000
 Whip’s (100cc)
chai
35.000
Thuốc trừ sâu
 
 
 Basa (480 ml) (Nhật)
chai
42.000
 Padan (Trung Quốc)
gói
11.000
 Padan (Nhật)
gói
40.000
Thuốc trừ rầy
 
 
 Chess 50WG (15g)
gói
30.000
 Oshin 20WG (6,5g)
gói
10.000