Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Amoxilin 500mg, viên nhộng, áo vỉ 10 viên
Vỉ
17.000
Ampicilin 500mg, viên nhộng, Domesco vỉ 10 viên
Vỉ
15.000
Erycine 500mg (mekophar)
Vỉ
21.000
Cefalexin 500mg, viên nhộng, áo vỉ 10 viên
Vỉ
23.000
Cotrim Fort (Stada)
Vỉ
5.000
Enervon C, lọ 30 viên
Chai/30 viên
50.000
Vitamine B1 nội 0,05g
100 viên
7.000
Vitamine tổng hợp loại 3B, nội 125mg vỉ 10 viên
Vỉ
4.000
Vitamine C nội 500mg
100 viên
35.000
Vitamine PP nội
Lọ 100 viên
6.000
Alaxan
Vỉ 20 viên
20.000
Kremil-S
Viên
700
Maalox
Viên
700
Debridat
Viên
3.200
Spasmaverine
Viên
2.550
(Nguồn: Vinanet, TTGC)