Mặt hàng

ĐVT

Giá (đ)

Thuốc trừ bệnh

 

 

 Beam (gói 100g)

gói

89.000

 Fuan (480 ml)

chai

44.000

 Regent 800 WG

gói

9.500

 Tilt Super (250 ml)

chai

191.000

 Trozol 75 (gói 100g)

gói

29.000

 Nativo (6g)

gói

10.500

 Amista Top

chai

264.000

 Filia (250 ml)

chai

120.000

 Validacine 3L (500 ml) Nhật

chai

25.000

 Validacine 5L (500ml) TQ

chai

20.000

Thuốc trừ cỏ

 

 

 Dibuta 60 EC

chai

160.000

 Nominee (100 ml)

chai

120.000

 Whip’s (100cc)

chai

35.000

Thuốc trừ sâu

 

 

 Basa (480 ml) (Nhật)

chai

42.000

 Padan (Trung Quốc)

gói

11.000

 Padan (Nhật)

gói

38.000

Thuốc trừ rầy

 

 

 Chess 50WG (15g)

gói

30.000

 Oshin 20WG (6,5g)

gói

9.000

Nguồn: Sở NN An Giang