Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cá tra nguyên liệu
đ/kg
23.000
Cá biển L4
đ/kg
30.000
Cá thu
đ/kg
120.000

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca