Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

415.000(-20.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

350.000(-20.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

280.000(-30.000)

Nguồn : Vinanet/TTGC