Mặt hàng

Giá bán buôn(đ/kg)

Giá bán lẻ(đ/kg)

 Cá Basa

35.000

44.000

 Cá hú

 

42.000 - 45.000

 Cá chim trắng

 

28.000

 Cá lóc nuôi

29.000 - 31.0000

40.000 - 43.000

 Cá lóc đồng

 

90.000 - 100.000

 Cá tra thịt trắng

25.000 - 26.000

30.000 - 32.000

 Cá tra thịt vàng

-

 

 Cá điêu hồng

 

38.000 - 40.000

 Cá rô phi

 

32.000 - 35.000

 Lươn

117.000 - 120.000

155.000 - 165.000

 Ếch (nuôi)

37.000

55.000 - 60.000

 Tôm càng xanh

200.000

230.000 - 250.000

Nguồn: Sở NN An Giang