Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cá quả (cá lóc)

110.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

165.000

Nguồn/Vinanet/TTGC