Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

110.000(-5.000)

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

70.000

Tôm sú loại 20con/kg

250.000(-5.000)

Tôm sú loại 30con/kg

205.000(-5.000)

Tôm sú loại 40con/kg

165.000(-5.000)

Cua gạch son

315.000(-5.000)

Cua thịt Y1

195.000(-5.000)

Cua thịt Y2

115.000(-5.000)

Cần Thơ

 

Cá lóc

60.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

21.000(-500)

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

130.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

170.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

245.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

210.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

170.000(+10.000)

An Giang

 

 Cá Basa

45.000

 Cá hú

42.000 - 45.000

 Cá chim trắng

28.000

 Cá lóc nuôi

45.000 - 50.000

 Cá lóc đồng

90.000 - 100.000

 Cá tra thịt trắng

31.000 - 32.000

 Cá điêu hồng

38.000 - 40.000

 Cá rô phi

32.000 - 33.000

 Lươn

160.000 - 170.000

 Ếch (nuôi)

55.000 - 60.000

 Tôm càng xanh

230.000 - 250.000

Nguồn: Vinanet/TTGC