Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

45.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

23.700

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

23.500

Tôm càng xanh (30 con/kg)

220.000

Cá rô phi

35000

Cá chim trắng

30000

Tiền Giang(bán buôn)

 

Cá tra

30000

Cá rô đầu vuông

25000

Cá basa

35000

Cá điêu hồng

25000

Cá kèo

90000

Cá ngừ đại dương

110000

Cá lóc đồng

100000

Cá lóc nuôi

55000

Cá trê đồng

100000

Cá bạc má

25000

Tôm càng xanh

280000

Tôm sú nuôi

190000

Nghêu

25000

Cua thịt (cột bằng dây nylon)

190000

Cua gạch

270000

Sò huyết

55000

Long An

 

Cá lóc đồng

100.000

Cá rô phi

35.000

Cá thu

155.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Hưng Yên (bán buôn)

 

Cá Trắm 1kg – 2kg/con

60000

Cá trắm >2kg

65000

Cá chép >1,5 kg

60000

Cá quả miền Bắc >1kg

80000

Cá quả miền Nam >1kg

60000

Tôm sú nuôi 40-45 con/kg

220000

Tôm sú nuôi 30-35 con/kg

300000

Tôm đồng

130000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

52.000

Cá thu loại 1 nguyên con

156.900

Nguồn: vinanet/TTGC