Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000(+10.000)

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000(
+2.000)

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

24.500(+500)

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

24.000(+500)

Tôm càng xanh (30 con/kg)

210.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

130.000

Cá chép

40.000

Cá biển L4

35.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

180.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

53.000

Cá thu loại 1 nguyên con

153.000

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

100.000

Cá chép

55.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Nguồn: Vinanet