Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

 Cá Basa

45.000

 Cá hú

42.000 - 45.000

 Cá chim trắng

28.000

 Cá lóc nuôi

42.000 - 45.000

 Cá lóc đồng

90.000 - 100.000

 Cá tra thịt trắng

30.000 - 32.000

 Cá tra thịt vàng

 

 Cá điêu hồng

40.000

 Cá rô phi

32.000 - 35.000

 Lươn

155.000 - 165.000

 Ếch (nuôi)

55.000 - 60.000

 Tôm càng xanh

230.000 - 250.000

Cần Thơ

 

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

24.000(-1.000)

Trà Vinh

 

Cá quả (cá lóc) loại 1

130.000

Cá biển (cá nục)

50.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

350.000

Nguồn/Vinanet/TTGC