Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

280.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

225.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

190.000

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

180.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) > 0,5kg/con

70.000

Cá chép > 0,5kg/con

50.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

120.000

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

115.000

Cá diêu hồng

44.000

Cá biển loại 4

37.000

Cá thu

75.000

Tôm sú loại 20con/kg

250.000

Tôm sú loại 30con/kg

195.000

Tôm sú loại 40con/kg

165.000

Cua gạch son

260.000

Cua thịt Y1

155.000

Cua thịt Y2

115.000

Cần Thơ

 

Cá lóc

58.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

24.200

An Giang

 

 Cá Basa

44.000 - 46.000

 Cá hú

43.000

 Cá chim trắng

26.000 - 28.000

 Cá lóc nuôi

50.000 - 55.000

 Cá lóc đồng

90.000

 Cá tra thịt trắng

30.000 - 32.000

 Cá tra thịt vàng

 

 Cá điêu hồng

42.000 - 43.000

 Cá rô phi

32.000 - 34.000

 Lươn

180.000 - 190.000

 Ếch (nuôi)

60.000

 Tôm càng xanh

260.000 - 270.000

Nguồn: Vinanet