Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

110.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

165.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

415.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

350.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

280.000

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

115.000(+5.000)

Cá diêu hồng

42.000(+2.000)

Cá biển loại 4

37.000(+2.000)

Cá thu

70.000(+5.000)

Tôm sú loại 20con/kg

270.000(-5.000)

Tôm sú loại 30con/kg

225.000(-5.000)

Tôm sú loại 40con/kg

185.000(-5.000)

Cua gạch son

290.000(-5.000)

Cua thịt Y1

170.000(-5.000)

Cua thịt Y2

110.000(-5.000)

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

60.000

Cá bạc má

55.000(-10.000)

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Nguồn/Vinanet/TTGC