Mặt hàng

ĐVT (đ/kg)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

40.000(-5.000)

Cá biển loại 4

30.000(-5.000)

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

23.000(-1.000)

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

22.500(-1.000)

Tôm càng xanh (30 con/kg)

220.000

Cá Basa

44.000 - 45.000

 Cá hú

42.000 - 45.000

 Cá chim trắng

25.000 - 28.000

 Cá lóc nuôi

45.000

 Cá rô phi

28.000

 Lươn

165.000 - 175.000

 Ếch (nuôi)

60.000 - 65.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

58.900

Cá thu loại 1 nguyên con

156.500

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

55.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

120.000

Cá chép

38.000(-2.000)

Cá biển L4

35.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

160.000

Long An

 

Cá lóc đồng

100.000

Cá rô phi

35.000

Cá thu

150.000(-5.000)

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Nguồn: Vinanet/TTGC