Mặt hàng
 Giá (đ/kg)
Hà Nội
 

Cá chép (từ 1kg trở lên)

80.000

Cá rô phi(từ 1kg trở lên)

65.000

Cá trắm trắng(từ 1,5kg trở lên)

65.000

Cá trôi

52.000

Cá chim (từ 1kg trở lên)

50.000

Cá trắm đen (từ 2kg trở lên)

150.000

Cá quả (1,5kg/con)

150.000

Cua đồng

120.000
Lươn
160.000

Tôm đồng loại to

220.000

Tôm đồng loại nhỏ

150.000

Cá nục (12con/kg)

45.000

Cá diêu hồng

115.000

Ngao trắng

35.000

Cá thu

142.000
Ghẹ
180.000

Mực ống

180.000

Tôm sú

170.000
Bạc Liêu
 

Cá quả (cá lóc)

110.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

165.000

Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

415.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

350.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

280.000
Long An
 

Cá lóc đồng

95.000(+5.000)

Cá rô phi

35.000
Trà Vinh
 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

350.000
Nguồn/Vinanet/TTGC