Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

100.000(-10.000)

Cá chép

55.000

Cá bạc má

55.000(-5.000)

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

130.000

Cá chép

40.000

Cá biển L4

35.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

180.000

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

90.000(+10.000)

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

24.000(+500)

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

23.500(+500)

Tôm càng xanh (30 con/kg)

210.000

Cá tra

38000

Cá rô phi

30000

Cá chim trắng

28000

Lạng Sơn (xuất khẩu)

 

Cua gạch

520000

Mực khô

590000

Tiền Giang (bán buôn)

 

Cá tra

37500

Cá rô đầu vuông

30500

Cá basa

32500

Cá điêu hồng

27000

Cá kèo

95000

Cá ngừ đại dương

110000

Cá lóc đồng

85000

Cá lóc nuôi

46000

Cá trê đồng

84000

Cá bạc má

23000

Tôm càng xanh

297500

Tôm sú nuôi

180000

Nghêu

24000

Cua thịt (cột bằng dây nylon)

200000

Cua gạch

275000

Sò huyết

45000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

53.000

Cá thu loại 1 nguyên con

153.000

Thái Nguyên

  Giá

Cá rô phi 0,5 kg/con

45000

Cá Trắm 1kg – 2kg/con

70000

Cá rô phi 1kg/con

50000

Nguồn: Vinanet