Mặt hàng

 Giá (đ/kg)

Long An

 

Cá lóc đồng

100.000

Cá rô phi

38.000(-2.000)

Cá thu

155.000(+5.000)

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

170.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

285.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

235.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

190.000

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

115.000(-5.000)

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

70.000(-5.000)

Tôm sú loại 20con/kg

245.000

Tôm sú loại 30con/kg

195.000

Tôm sú loại 40con/kg

160.000

Cua gạch son

250.000(-5.000)

Cua thịt Y1

135.000(-5.000)

Cua thịt Y2

90.000(-5.000)

Cần Thơ

 

Cá lóc

58.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

22.800

Nguồn: Vinanet/TTGC