Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

24.500

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

24.000

Tôm càng xanh (30 con/kg)

210.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

52.000

Cá thu loại 1 nguyên con

153.000

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

55.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

130.000

Cá chép

40.000

Cá biển L4

35.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

165.000(-15.000_

Nguồn: Vinanet