Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

150.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

180.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

45.000

Cá biển L4

27.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

285.000(-5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

235.000(-5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

180.000(-5.000)

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) > 0,5kg/con

70.000

Cá chép > 0,5kg/con

60.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

160.000

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

120.000

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá thu

100.000

Tôm sú loại 20con/kg

280.000

Tôm sú loại 30con/kg

215.000(+5.000)

Tôm sú loại 40con/kg

175.000

Cua gạch son

380.000

Cua thịt Y1

230.000(-20.000)

Cua thịt Y2

180.000

Cần Thơ

 

Cá lóc

58.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

23.300(-200)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

23.000

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

22.500

Tôm càng xanh (30 con/kg)

220.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

58.900

Cá thu loại 1 nguyên con

156.500

Nguồn: Vinanet/TTGC